Sức khỏe TT Trump ‘rất tốt’ sau kiểm tra sức khỏe không định kỳ

Nhà Trắng bác bỏ lo ngại về thời điểm của cuộc kiểm tra sức khỏe lần này, nói rằng ông Trump “vẫn khỏe”.

(Visited 1 times, 1 visits today)