Tòa Tối cao Anh 'không đảo ngược Brexit'

Vụ kiện lịch sử liên quan việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã đi đến phiên cuối, với lời nhắc của Tòa Tối cao Anh rằng Tòa sẽ ‘không đảo ngược kết quả trưng cầu dân ý’.

(Visited 6 times, 1 visits today)