Tài giỏi hay là kẻ gian tà

Fb. Luan Le|

Trong việc mà Tập Cận Bình muốn xoá quy định Chủ tịch nước chỉ tại vị tối đa 2 nhiệm kỳ trong Hiến pháp, rõ ràng đây là câu chuyện của Đảng cộng sản, vì rằng họ là lực lượng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội (đã tự đề xuất kiến nghị này), nhưng lại không do nhân dân quyết định thành lập hay chi phối được đến sự tồn vong hoặc thay thế được nó.

Xin bạn xem tiếp bài Tài giỏi hay là kẻ gian tà tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)