Tại sao cần lươn lẹo về lý do bắt Nguyễn Bắc Truyển?

Thục-Quyên – boxitvn|

Luật gia Nguyễn Bắc Truyển bị bắt ngày 30/07/2017 với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, cùng với một số thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.

Tại sao Nguyễn Bắc Truyển không bị bắt vì những hoạt động thật của ông như:

– Là một là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và là người ra sức bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo của tín đồ PGHH từ năm 2010, giúp đỡ cho nhiều tín đồ PGHH trong thời gian bị giam giữ cùng với họ, giúp đỡ cho thân nhân của các tù nhân, hỗ trợ khi họ gặp hoạn nạn hay khi họ đau ốm.

Xin bạn xem tiếp bài Tại sao cần lươn lẹo về lý do bắt Nguyễn Bắc Truyển? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)