Tại sao đảng Cộng Hòa thua ‘te tua’ ở Orange County? (1/2)

Sau cuộc bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một, tại Orange County, đảng Cộng Hòa nay không còn giữ được một ghế dân biểu liên bang nào. Vì sao có sự kiện này xảy ra?

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)