Tại sao điều tra vụ MobiFone mua AVG?

Nếu là như thế thì quả thật ông Trọng hết củi để đốt lò sau khi mang Ủy viên Bộ chính trị ra xử. Vì thế, cuộc chiến MobiFone – AVG đang nhắm vào con mồi Trương Minh Tuấn để qua đó đụng đến con gái rượu của ông Nguyễn Tấn Dũng chăng?

Xin bạn xem tiếp bài Tại sao điều tra vụ MobiFone mua AVG? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)