Tại sao Hà Nội đàn áp khốc liệt giới bất đồng mấy tháng qua? (phần cuối)

Chính sách đối ngoại của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump có ảnh hưởng gì đến đợt đàn áp, bắt bớ nầy? Hà Nội muốn che giấu hành vi đầu hàng Bắc Kinh ngoài Biển Đông gần đây khi hủy bỏ hợp đồng khai thác dầu khí ở khu vực Bãi Tư Chính với công […]

Bài Tại sao Hà Nội đàn áp khốc liệt giới bất đồng mấy tháng qua? (phần cuối) đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)