Tại sao tỷ phú George Soros là ông kẹ của phe cực hữu?

Ông là nhà từ thiện tỷ phú Do Thái, người đã cho các tổ chức từ thiện 32 tỷ đôla. Nhưng tại sao phe cực hữu sợ ông?

(Visited 1 times, 1 visits today)