Tấm lòng lương thiện

Chỉ cần bạn bắt đầu bằng một ngọn cỏ, thế giới sẽ trở thành cánh đồng hoa rực rỡ. Vậy nên đừng ngần ngại trao đi ngay cả khi bạn không có gì nhiều nhặn cả. Bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của trái tim có thể làm nên kỳ tích như thế nào.

Xin bạn xem tiếp bài Tấm lòng lương thiện tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)