Tấm visa đến trễ cho bệnh nhân gốc Việt

Bà Helen Huỳnh qua đời tuy người em gái kịp sang Mỹ hiến ghép tế bào gốc, sau nhiều lần bị Lãnh sự quán Hoa Kỳ từ chối cấp visa.

(Visited 1 times, 1 visits today)