Tập đoàn công nghệ nào dám thách thức Trung Quốc?

Jack Ma nói kinh doanh phải tuân thủ luật địa phương, còn các lãnh đạo công nghệ Mỹ có vẻ đang tìm cách ‘hòa nhập’.

(Visited 1 times, 1 visits today)