Tây Ban Nha giải thể Nghị viện Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha bắt đầu tiến hành quyền điều hành trực tiếp với Catalonia gần như ngay sau khi khu vực này tuyên bố độc lập.

(Visited 1 times, 1 visits today)