TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Công an phải bảo vệ Đảng’

Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc ngành công an, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công an phải làm tốt ‘công tác bảo vệ Đảng’.

(Visited 1 times, 1 visits today)