Tên lửa Tomahawk phủ bóng tiệc Tập-Trump?

Trung Quốc kỳ vọng nhiều ở cuộc gặp Florida nhưng cuộc gặp Tập Cận Bình – Donald Trump bị vụ oanh kích Syria phủ bóng.

(Visited 1 times, 1 visits today)