Tesla thông báo có kẻ phá hoại trong công ty

Tổng giám đốc công ty Tesla là ông Elon Musk gửi email để thông báo cho tất cả nhân viên biết rằng một người trong công ty đã có hành động phá hoại “gây thiệt hại lớn cho hoạt động của công ty, gồm cả việc tự ý thay đổi các nhu liệu dùng trong sản xuất và gửi các tin tức bí mật của Tesla đến những người bên ngoài công ty.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)