Texas là tiểu bang tốt nhất để bắt đầu kinh doanh riêng

Bắt đầu công việc kinh doanh riêng là một việc không hề dễ dàng. Có hơn 20% trong số những công ty mới mở phải đóng cửa trong vòng năm đầu tiên và chỉ có khoảng một nửa các công ty mới là “sống sót” tới năm thứ 5. Bản tin của CNBC dẫn một nghiên cứu của WallerHub cho biết Texas là tiểu bang tốt nhất nước Mỹ để bắt đầu việc kinh doanh riêng.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)