Thái Lan: Quốc Vương sẽ ký tân hiến pháp trong tuần này

Thứ Năm tuần này Quốc Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn sẽ ký ban hành bản tân hiến pháp, dọn dường cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được chính phủ quân sự Thái tổ chức vào cuối năm nay, để người dân chọn đại biểu quốc hội và dựng lại chính phủ dân sự.

Bản hiến pháp sắp ban hành được soạn thảo và cử tri chấp thuận từ năm ngoái, nhưng Hoàng Gia Thái yêu cầu có một vài sửa đổi, sau khi Quốc Vương Maha Vajiralongkorn lên nối ngôi cha. Một trong những điều được thay đổi và công bố cho người dân biết là điều quy định khi Quốc Vương có việc phải ra nước ngoái, Ngài không phải trao tạm quyền hành cho Hội Đồng Nhiếp Chính.

Hiện dân chúng Thái Lan vẫn đang trong một năm để tang cho Quốc Vương Bhumibol Adulyadeh, nhưng chính phủ quân sự Thái có hứa sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm nay.

(Visited 1 times, 1 visits today)