Tham gia ‘đội quân hòa bình’ LHQ, Việt Nam nhận được nhiều trợ giúp

Trong cuộc đối thoại thường niên về chính sách quốc phòng Việt-Nhật lần thứ 5 tại Nha Trang, Việt Nam vừa lập lại đề nghị Nhật hỗ trợ Việt Nam tham gia các chiến dịch “giữ gìn hòa bình” của Liên Hiệp Quốc kèm với nhiều đề nghị trợ giúp khác liên quan đến huấn luyện.Theo tin của báo Tuổi Trẻ, hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về việc tham gia hoạt động “giữ gìn hòa bình” của Liên Hiệp Quốc.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)