Tham nhũng ở Việt Nam vẫn cao

Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Transparency International, hôm nay cho công bố chỉ số tham nhũng của các quốc gia trên thế giới. Theo đó Việt Nam xếp hạng 113 trên 176 quốc gia trong bảng điều tra.

Theo Minh Bạch Quốc tế kết quả điều ra cho thấy rõ có mối quan hệ giữa nạn tham nhũng và tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Tại nhiều quốc gia người dân bị tước mất những nhu cầu cơ bản nhất, phải chịu đói kém vì nạn tham nhũng; trong khi đó giới quyền thế sống xa hoa lãng phí mà không hề bị trừng trị.

(Visited 2 times, 1 visits today)