Thân Đức Nam chạy tội suy thoái đạo đức như thế nào?

Blogger Người Buôn Gió |

Vào một ngày đẹp trời, thiên hạ nghe tin ông trùm bất động sản Lê Thanh Thản đã mua 95% cổ phần của Cienco Land với giá khoảng 1.500 tỷ.

Cienco5 đang là chủ dự án Thanh Hà, một dự án được khỏi động từ năm 2008, ngay sau khi khởi động giá đất ở đây vào đầu năm 2009 đã lên đến 50 triệu đồng một mét vuông.

Xin bạn xem tiếp bài Thân Đức Nam chạy tội suy thoái đạo đức như thế nào? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)