Thanh niên Việt Nam toàn quốc đã đứng dậy!

Ở trách vụ cao nhất của cơ quan lập pháp quốc gia mà lại coi thường và vi phạm hiến pháp, biến Quốc Hội thành bù nhìn, thành một công cụ của Đảng CSVN, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đáng bị chính Quốc Hội (chứ không phải Bộ Chính Trị hay Tổng Bí Thư Đảng CSVN) bãi nhiệm. Có như thế luật pháp mới nghiêm minh!

Xin bạn xem tiếp bài Thanh niên Việt Nam toàn quốc đã đứng dậy! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)