Thành phố Santa Ana chưa can thiệp vụ tăng giá đất mobile home Bali Hi

Hội Đồng Thành Phố Santa Ana hôm Thứ Ba, 21 Tháng Năm, tạm thời không có quyết định gì về nghị trình 65A, một nghị trình do cư dân khu mobile home Bali Hi thỉnh nguyện thành phố can thiệp vào việc chủ đất, tăng giá thuê đất một cách quá đột ngột vào tháng Sáu năm nay.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)