Thành ủy TP.HCM vẫn bao che cho Tất Thành Cang?

Thiền Lâm – Cali Today News|

Phải gần một tháng sau lời hứa sẽ hoàn tất và công bố kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra thành ủy vào ngày 8/5/2018 về vụ bán giá bèo 30 ha đất Nhà Bè, Thành ủy TP.HCM mới có báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra trung ương và thông báo một phần nội dung của báo cáo này cho công luận biết.

Xin bạn xem tiếp bài Thành ủy TP.HCM vẫn bao che cho Tất Thành Cang? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)