Thảo Griffiths: ‘Quan hệ Mỹ-Việt đa dạng nhưng chưa chiến lược’

Trả lời BBC, cựu Trưởng Đại diện Quỹ cựu chiến binh Hoa Kỳ tại VN, Thảo Griffiths nói thực ra ‘VN chưa đủ quan trọng để TT Trump để ý nhiều’

(Visited 1 times, 1 visits today)