Thầy đừng im lặng như vậy mà!

Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thấy không biết Luật, nhưng thầy lại tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một mình ở đấy ạ?

Xin bạn xem tiếp bài Thầy đừng im lặng như vậy mà! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)