Thấy gì qua biểu tình Bình Thuận?

Blogger Viết Từ Sài Gòn|

Một cuộc biểu tình chưa phải là qui mô, rầm rộ, thậm chí là vô tổ chức, nhưng nhà cầm quyền với đầy đủ hệ thống công an, quân đội, hành chính của một tỉnh trong tay mà thất thủ trước nhân dân là một chuyện hết sức tệ hại. Sự tệ hại không nằm ở chỗ thất thủ hay càn quét dẹp sạch cuộc biểu tình của nhân dân.

Xin bạn xem tiếp bài Thấy gì qua biểu tình Bình Thuận? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)