Thấy gì qua vụ chất vấn Bộ Công an tại Quốc hội?

Ông Nhưỡng vẫn khẳng định “Cái này có tiêu đề, báo cáo đàng hoàng chứ không phải tự tôi nghĩ ra. Những vấn đề này nằm trong cùng một hệ quy chiếu. Tôi không nhầm lẫn bất kỳ một số liệu nào.”

Xin bạn xem tiếp bài Thấy gì qua vụ chất vấn Bộ Công an tại Quốc hội? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)