Thấy gì từ quan hệ đối tác chiến lược Việt – Úc?

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang trên đường đến thủ đô Canberra và sẽ ký Đối tác Chiến lược với Úc vào ngày 14/3.

(Visited 1 times, 1 visits today)