Thấy gì từ việc Nguyễn Thiện Nhân thăm Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm?

Phạm Chí Dũng – Cali Today news |

Trong não trạng và thói quen lâu năm hầu như chưa có gì thay đổi, không một quan chức cao cấp và cả trung cấp nào muốn đến thăm hỏi hoặc chào xã giao một “đối tượng” sắp bị giải tỏa, nhất là đối tượng đó thuộc loại “nhạy cảm”.

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã từ nhiều năm qua nằm trong danh sách “đối tượng giải tỏa”, cho dù cơ sở Công giáo này đã có lịch sử tồn tại đến 170 năm và được khá nhiều tổ chức quốc tế về tôn giáo lẫn chính trị và môi trường quan tâm chia sẻ.

Xin bạn xem tiếp bài Thấy gì từ việc Nguyễn Thiện Nhân thăm Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)