Thầy giáo Văn Như Cương qua đời

Hiệu trưởng trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam qua đời, hưởng thọ 80 tuổi, sau một thời gian lâm bệnh.

(Visited 1 times, 1 visits today)