Thế Giới giữa hai thế Quốc Gia và Quốc Tế (4/4)

Thế Giới giữa hai thế Quốc Gia và Quốc Tế (4/4)

Vì sao có sự phân biệt Tả – Hữu, giữa xu hướng cấp tiến và xu hướng bảo thủ? Trật tự cũ và các chính đảng truyền thống theo khuynh hướng trung tả hay trung hữu đã bị các đảng cực đoan hơn thách thức từ cả hai góc tả hữu. Nhưng chìm sau bên dưới có lẽ là phản ứng của quần chúng các nước dân chủ. Họ đòi có thêm quyền hạn và phủ nhận những hiệp ước hay cam kết của các đảng truyền thống, tức là phủ nhận và đẩy lui tinh thần quốc tế, chủ trương tự do thương mại và vai trò quá lớn của các định chế quốc tế. Sau đó thì sao?

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)