‘The Vietnam War’ và khi Hoa Kỳ vào VN

TS Nguyễn Tiến Hưng bình luận những tập đã chiếu trong phim The Vietnam War về giai đoạn Hoa Kỳ đem quân vào Việt Nam

(Visited 2 times, 1 visits today)