Thêm bằng chứng giáo sư tiếq Việt Bùi Hiển bị lộ tẩy liên quan tới Trung Cộng

Đây là một chiến dịch quy mô được phát động có kế hoạch, có âm mưu, có chiến lược, phổ biến rộng rãi để chuẩn bị tư tưởng người Việt nhằm tránh sự ngỡ ngàng một ngày kia không xa lắm, tiếng Việt sẽ bị xoá bỏ hẳn hòi. Nếu không được sự uỷ nhiệm của Đảng, bà cố nội của ông Bùi Hiền cũng không dám làm điều này.

Xin bạn xem tiếp bài Thêm bằng chứng giáo sư tiếq Việt Bùi Hiển bị lộ tẩy liên quan tới Trung Cộng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)