Thêm một Đài truyền hình mới ở Little Saigon

Đài truyền hình Asian World Media (AWM) vừa được khai trương vào ngày Thứ Năm, 17 Tháng Tám, tại địa chỉ 7171 Fenwick Lane, Westminster. AWM được chiếu trên băng tần 22.7, và là đài tiếng Việt thứ 17 ở vùng Little Saigon. Một tin vui đến với cộng đồng người Việt ở Little Saigon và ở Nam California.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)