Thêm một vụ nhầm lãnh thổ Việt-Trung trên địa cầu

Sau khi Chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc ở Ukraine, một công ty bán các sản phẩm này đã phải lên tiếng xin lỗi.

(Visited 1 times, 1 visits today)