Thêm nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng về dân chủ ở VN

Càng gần APEC, càng nhiều tổ chức quốc tế yêu cầu các nhà lãnh đạo toàn cầu lên tiếng về tình trạng đàn áp dân chủ ở Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)