Thị trường nhân lực Mỹ tăng kỷ lục trong tháng 6

Giới chủ nhân Mỹ đưa ra số công việc làm ở mức kỷ lục trong Tháng Sáu, một chỉ dấu cho thấy mức độ thu nhận nhiều nhân viên mới trong những tháng gần đây sẽ còn tiếp tục.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)