Thị trưởng từ chức trong vụ gọi bà Obama là “vượn”

Thị trưởng Tây Virginia, Beverly Whaling, từ chức sau khi vào hùa với post trên Facebook nói vợ ông Obama là “vượn đi giày cao gót”.

(Visited 1 times, 1 visits today)