Thiên Đường – Địa Ngục và Chả Dại …

Con bạn vừa dốt, vừa hư, bạn cho nó đi Tây du học, cảm thấy như con mình lên Thiên đường; con anh thì vào đại học thiếu điểm, anh “chạy” được vào và cảm thấy mình khôn; còn con chị kia, đỗ vào đại học điểm cao, nhưng không có tiền đóng học, phải bỏ về, đi đóng gạch, nó cảm thấy tiền đồ tối đen như thân phận chị Dậu…

Xin bạn xem tiếp bài Thiên Đường – Địa Ngục và Chả Dại … tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)