Thiên đường và địa ngục

Tôi cảm thấy ở cái chốn thiên đường này bề ngoài thì sạch bên trong lại bẩn hơn rác rưởi. Tôi thà sống tiếp những ngày địa ngục ở thùng rác còn hơn! Cái thiên đường này bẩn đến mức loài ruồi cũng không muốn lưu lại một giây một phút !

Xin bạn xem tiếp bài Thiên đường và địa ngục tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)