Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại Việt Nam

Thiền sư có uy tín thế giới về thăm quê hương sau một thập niên xa cách.

(Visited 1 times, 1 visits today)