Thợ sửa xe Xã hội Chủ nghĩa

Anh Trọng, thường tự gọi vui mình là Trọng “Rồ”, một thợ sửa xe lành nghề ở phố Thụy Khuê, Hà Nội đặc biệt là các dòng xe Xã hội Chủ nghĩa.
Hãy lắng nghe những chia sẻ độc đáo của anh về nghề nghiệp.

(Visited 4 times, 1 visits today)