Thơ Thái Bá Tân: GỬI BÁC TRỌNG

Thái Bá Tân
GỬI BÁC TRỌNG

Bác nói: “Nếu mất đảng,
Mất chế độ hiện nay
Sẽ là mất tất cả”.
Thật khó hiểu câu này.

Đảng chỉ là tổ chức,
Bé nhỏ và nhất thời.
Nhân dân và tổ quốc
Mới vạn đại, muôn đời.

Nghe bác nói như thế,
Tôi chẳng hiểu thế nào.
Là giáo sư, tiến sĩ,
Một người học vấn cao,

Bác không thể không biết,
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.

Xin bạn xem tiếp bài Thơ Thái Bá Tân: GỬI BÁC TRỌNG tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 11 times, 1 visits today)