Thoát Tàu (?)

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Trong bài nghiên cứu về Nguyễn Trãi, nhà sử học Trần Quốc Vượng đã đưa 3 quá trình va đập giữa văn hóa Trung Hoa và Đại Việt. Trước âm mưu Hán hóa dứt Việt Nam ra khỏi nền văn minh Đông Nam Á để trở thành vùng trước của văn minh Trung Hoa trong khu vực này.

Ông Vượng viết :
“Hán hóa và giải Hán hóa về văn hóa là một thế lưỡng phân lịch sử, một mâu thuẫn cơ bản của xã hội và văn hóa Việt Nam”.

Xin bạn xem tiếp bài Thoát Tàu (?) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)