Thông điệp gởi phó thủ tướng Phạm bình Minh

Fb. Nhân Tuấn Trương|

Hôm qua tôi có ý kiến về phát biểu của thủ tướng Phúc: “đi mãi con đường cũ thì kinh tế không phát triển được”. Sáng nay đọc báo thì thấy phó thủ tướng Phạm Bình Minh tuyên bố “cần quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế”. Thấy là dường như hai ông thủ – phó, ông này tung ông kia hứng. Ý kiến của thủ tướng Phúc tôi có khai triển hôm qua.

Xin bạn xem tiếp bài Thông điệp gởi phó thủ tướng Phạm bình Minh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)