Thông tin Tức thời và Chế độ Toàn trị (2/4)

Sau Thế kỷ 20 với nhiều cuộc chiến thảm khốc, tư bản chủ nghĩa gồm có kinh tế tự do và chính trị dân chủ đã thắng chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Bước qua Thế kỷ 21 với cuộc cách mạng về thông tin, người ta cho là hệ thống thông tin tỏa rộng sẽ giải phóng mọi người và từ nay nhân loại sẽ được tự do hơn trước.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)