Thủ tướng: giá điện trong 10 năm tới sẽ không chênh lệch quá nhiều so với 10 năm trước

Thủ tướng Lại Thanh Đức ngày 8/10 đề xuất 3 chiến lược giải quyết hiện trạng thiếu điện và từng bước hủy bỏ điện hạt nhân, dự kiến đến năm 2025 tỷ lệ năng lượng tái sinh đạt 20%, tuy nhiên giới bên ngoài lo lắng giá điện sẽ có nguy cơ tăng. Ngày 8/11 Thứ trưởng kinh tế Cung Minh Hâm cho biết, Bộ kinh tế có Ủy ban đánh giá vấn đề giá điện, một điều chắc chắn rằng nếu hộ gia đình sử dụng dưới 330 độ điện thì chắc chắn sẽ không tăng giá, còn hộ sử dụng vượt mức quy định trên thì càn phải đánh giá lại. Tuy nhiên, ông cũng giải thích thêm, giá nhiên liệu cho việc sản xuất điện sẽ có biến động bất cứ lúc nào và khó mà kiểm soát được yếu tố chi phí, tuy nhiên năng lượng tái tạo lại không chịu hạn chế này, nhưng công nghệ lắp đặt đang ngày càng tiến bộ, nếu tính lâu dài thì giá năng lượng tái tạo sẽ ổn định hơn. 
  
Ủy viên chính vụ Trương Cảnh Sâm chỉ ra rằng, Cục năng lượng đã từng dự đoán sẽ đưa năng lượng điện tái sinh kết nạp vào kết cấu phát điện, biên độ giá cả nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ông cho rằng, năng lượng tái sinh nhiều nhất chỉ có thể đạt 20%, hơn nữa sự tiến bộ kỹ thuật cũng sẽ khiến giá thành thấp hơn, chính vì thế trong tương lai 10 năm nữa mức tăng giá điện cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều so với 10 năm về trước. 
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức: “sau khi sử dụng năng lượng tái sinh sẽ không nâng cao giá điện, chắc chắn sẽ không xảy ra điều này, như tôi đã nói, chủ yếu là kinh phí lắp đặt thiết bị năng lượng tái sinh, nhưng với kỹ thuật ngày càng tân tiến nên giá thành cũng sẽ từ từ giảm xuống. Giá điện tổng thể sẽ không chịu ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình mới, vừa rồi thứ trưởng chính vụ Trương Cảnh Sâm cũng đã nhắc đến điều này, giá điện của 10 năm trước với 10 năm trong tương lai sẽ không có nhiều biến đổi. ”
 
Tường Vy
 

(Visited 1 times, 1 visits today)