Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ thị ủy viên hành chính trù bị thành lập Ủy ban Xúc tiến công lý chuyển đổi

Ngày 7/12 tại cuộc họp Viện Hành chính Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, cùng với sự nỗ lực của các nhà lập pháp, tại Viện Lập pháp đã thông qua phê chuẩn vòng 3 “Luật xúc tiến công lý chuyển đổi”. Thủ tướng nói rằng, Luật Xúc tiến công lý chuyển đổi là đánh dấu Đài Loan tiến tới một trang mới lịch sử về dân chủ, mang ý nghĩa sâu xa trong việc làm sâu sắc giá trị tự do dân chủ, không những là lời cam kết của chính phủ dành cho nhân dân Đài Loan, cũng là một trong những dự luật được cải cách quan trọng đúng như sự trông mong của xã hội.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ ra, sau khi hoàn thành lập pháp Luật Xúc tiến công lý chuyển đổi, công tác về công lý chuyển đổi sẽ tiến tới một giai đoạn mới. Theo quy định của Luật Xúc tiến công lý chuyển đổi, quy hoạch, thúc đẩy các việc công lý chuyển đổi liên quan, sẽ do Viện Hành chính thành lập “Ủy ban Xúc tiến công lý chuyển đổi”, là cơ quan độc lập cấp hai, phụ trách quy hoạch mở rộng các hồ sơ dữ liệu chính trị, loại bỏ những hình ảnh mang tính tượng trưng của uy quyền, minh bạch hóa sự bất công trong tư pháp, trả lại sự thật cho lịch sử.
 
Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng truyền đạt lại lời nói của Thủ tướng cho biết: “Công việc tiếp tục phải làm sẽ mời Ủy viên hành chính La Bỉnh Thành phụ trách đôn đốc, nhanh chóng dựa theo nội dung của dự luật đề xuất danh sách ủy viên của “Ủy ban Xúc tiến công lý chuyển đổi”, các quy định pháp luật về tổ chức, ngân sách dự toán…, tiến hành công tác trù bị, cố gắng hỗ trợ các ủy viên được ra mắt trót lọt trong thời gian ngắn nhất, để đáp trả lại sự trông mong của người dân đi thực tế việc công lý chuyển đổi, hướng đến con đường đoàn kết hòa giải.”
 
Ngoài ra, mới đây Ủy ban Phát triển Quốc gia thành lập “Ủy ban tư vấn chuyên án trưng thu và thu thập hồ sư tư liệu về chính trị”, cũng một lần nữa chính thức triển khai cuộc thăm hỏi, điều tra, trưng thu và thu thập các hồ sự tư liệu về chính trị. Ngày 7/12 theo Cục Quản lý hồ sư của Ủy ban Phát triển Quốc gia phụ trách hồ sơ tư liệu về chính trị chỉ ra, công việc này sẽ giao cho 20 chuyên gia, học giả quen thuộc về hồ sơ tư liệu chính trị đảm nhận ủy ban, thành lập 5 nhóm điều tra trên các lĩnh vực bao gồm chính sách, kiểm tra công tác tư pháp, quốc phòng ngoại giao, bảo vệ an ninh và chính quyền địa phương, từ tháng 1 năm 2018 sẽ tới thăm 32 cơ quan trọng điểm tìm hiểu thực tế, lựa chọn và giám định các hồ sơ chính trị.
 
                                                           Minh Hà

(Visited 1 times, 1 visits today)