Thú đam mê đọc sách của người dân Hà Nội

Bìa sách “Tư Bản Luận” có chất lượng cao vì xay ra rất mịn, có sức hấp thụ tốt, nên loại băng vệ sinh này được giao cho các cửa hàng cao cấp, để vợ và con gái các ông lớn dùng. Băng vệ sinh làm từ bìa sách “Lê-Nin toàn tập” chất lượng kém hơn một chút nên phân phối cho thành phần “cốt cán”, trung thành với Đảng và Nhà Nước.

Xin bạn xem tiếp bài Thú đam mê đọc sách của người dân Hà Nội tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)