Thu phí BOT: Khác gì ép ‘mãi lộ’?

Một luật sư nói về về chuyện thu phí BOT đang gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)